PROFIEL

PUBLICATIES

OPDRACHTGEVERS

CV

KKA architecten is de voortzetting van Kingma Roorda architecten, in 1989 opgericht na het winnen van enkele architectuurprijsvragen.

Deze prijsvragen leiden tot de eerste bouwopdrachten: een aanpasbare woontoren in Den Haag en een woonbuurt in Eindhoven. Sindsdien ontwerpt en realiseert het bureau naast woningen ook onderwijsgebouwen, kantoorgebouwen, winkelruimtes, restaurants en interieurs, voor opdrachtgevers van uiteenlopende huize.

Duurzaamheid, hergebruik, regionalisme, aanpasbaarheid, kantoorinnovatie en nieuwe leeromgevingen zijn aandachtsgebieden waarmee bijzondere ervaring is opgedaan.

KKA architecten werkt in een horizontale structuur. Directe communicatie is hierdoor vanzelfsprekend. De ontwerpen komen tot stand in teams, waarin een projectarchitect en all-round projectmedewerkers gezamenlijk de verschillende fasen van het proces doorlopen. Verslaglegging van alle ontwerpbeslissingen in relatie tot tijdpad, bouwkosten en kwaliteit schept de voorwaarde voor een inzichtelijk en toetsbaar ontwerpproces.